ბოისა

ქართული ღვინო და ბრენდი

საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც მეღვინეობის უწყვეტი ტრადიციის 8000 წელს ითვლის, რის გამოც მას, სრულიად დამსახურებულად, ``მეღვინეობის აკვნად`` მოიხსენებენ. ქვეყნის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა, კლიმატი და ყურძნის მრავალი ენდემური სახეობა ერთობლიობაში ქმნიან შესანიშნავ პირობებს პრემიუმ ხარისხის ღვინისა და ღვინის ბრენდის წარმოებისთვის, ისეთების, როგორსაც გთავაზობთ „ბოისა“.